Pähkinänkuoressa 🥜

  1. Puolustan hyvinvointivaltiota sekä taiteen ja kulttuurin asemaa
  2. Teen kaikkeni ekologisen jälleenrakennuksen eteen
  3. Suhtaudun vakavasti valtion talouden tasapainottamiseen
  4. En jätä pähkinöitäni juhlapuheiden varaan
  5. Uskallan sanoa tarpeen tullen myös ”en tiedä, mutta otan selvää.”

Vaaliteesini

Puolustan ylihuomista. Ei riitä, että ajattelemme aina vain seuraavaa neljää vuotta.

Ilmastokriisi on pysäytettävä nyt. Luonnon ja elämän jatkuminen on lopulta ainoa asia, jolla on mitään väliä.

Velkaantuminen on taitettava, mutta liikaan synkistelyyn ei ole varaa. Talouden uusi vihreä jako vaatii myös myönteistä ajattelua ja investointeja

Vahva talous on keino hyvinvointivaltion pelastamiseen. Myös kaikki leikkaukset tulee tehdä niin, etteivät heikoimmassa olevat joudu kärsimään.

Kulttuurin tuet on nostettava yhteen prosenttiin. Taide antaa sähköimpulssin, joka pumppaa dopamiinia Suomi-neitoon. Kulttuuri on tulevaisuuden työtä ja työtä tulevaisuuden eteen.

Nostoja näkemyksistäni

Elämää on suojeltava

Kaikista ympäristölle haitallisista tuista tulee luopua hallitusti ja määrätietoisesti. Ihmistä ei ole ilman muuta luontoa, luontokato on pysäytettävä välittömästi.

Metsää on kohdeltava viisaudella

Metsän käyttö on Suomelle taloudellisesti välttämätöntä. Myös metsänomistajalle on eduksi pitää huolta metsiemme hyvästä maineesta sekä jalostusarvon merkittävästä nostamisesta. Mikäli yksityisiä metsiä suojellaan, tulee siitä myös maksaa asiallinen korvaus. Suojelun ja varjelun tulee olla yksi taloudellisesti varteenotettavista vaihtoehdoista metsän omistamiselle.

Valtion on suojeltava metsänsä esimerkillisesti

Kaikki valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät tulee suojella. Monimuotoisen metsäluonnon, soiden ja kosteikkojen puolesta tulee tehdä työtä nyt, kun suojeltavaa on jäljellä. Valtion tulee olla kaikelle metsänsuojelulle esimerkkinä ja aloittaa myös avohakkuiden lopettaminen itsestään.

Talous vaatii kasvua

Näkymät hyvinvointivaltiolle ilman talouskasvua ovat sumuiset. Kulutusta tulee kuitenkin ohjata vahvasti aineettomiin elämyksiin, kulttuuriin, taiteeseen ja palveluihin. Ilmastolle ja luonnolle raskaita kulutustottumuksia tulee hillitä voimakkaasti myös verotuksellisilla ratkaisuilla.

Emme ole kuilun partaalla

Jos johonkin meillä ei ole varaa, niin taloussynkistelyyn, jossa keskitytään ainoastaan ajamaan kaikkea alas. Suomen suuri mahdollisuus on nyt, ja se vaatii myönteistä ajattelua, investointeja sekä uskoa tulevaisuuteen. Suomi on asemoitunut uuteen vihreään jakoon erinomaisesti, ja leikkausten tulee olla oikeassa suhteessa investointeihin. Tämä käsi kannattaa pelata.

Suomen tulee olla ilmastotaistelun edelläkävijä

Pienelle maalle ilmastotyön edelläkävijyys on lottovoitto. Meillä on tähän myös erinomainen lähtökohta ja yrityksillämme merkittäviä investointeja menossa.

Kulttuuri on tulevaisuuden työtä ja työtä tulevaisuuden eteen

Taide ja kulttuuri ansaitsevat muutakin kuin sympatiaa ja juhlapuheita. Vaikka nimenomaan kulttuuri on tulevaisuuden työtä ja menestyvää taloutta, ei se pärjää rakenteensa vuoksi täysin omillaan. Meillä on oltava sekä kaupallisesti menestyvää kulttuurituotantoa, joka tuo verotuloja että kokeilevaa, tutkivaa ja vaikeaa taidetta, joka vie koko yhteiskuntaa eteenpäin. Näiden välisestä tasapainosta tulee pitää kiinni, jotta ala kukoistaa. Kulttuurin tuet tulee nostaa yhteen prosenttiin BKT:sta alkavalla vaalikaudella.

Perustulo nyt!

Perusturvan varassa elävät ihmiset joutuvat Suomessa usein odottamaan päätöksiä kohtuuttoman kauan sekä tulemaan toimeen jopa vaarallisen pienillä tuloilla. Suomeen tarvitaan perustulo, joka helpottaa kaikkien elämää työelämän ulkopuolella tai töiden välissä.

Kaikkien päättäjien olisi mielestäni hyvä käydä läpi koulutus, jossa perehdyttäisiin tukien hakemiseen. Meillä on paljon virheellisiä mielikuvia sosiaaliturvasta, mikä johtaa syrjintään ja asiattomaan kohteluun.

Entä jos olen työtön?

Ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi ulottaa kaikille työttömille. Työttömyystuen heikkous ei ole todistetusti toimiva kannuste hakeutua työelämään, vaan työttömyyden vaikeudet ovat muualla. Työllisyyden parantamiseksi on panostettava ihmisten osaamiseen ja koulutukseen. Osana myös työttömien toimeentulossa tulisi olla perustulo.

Leikkaukset ovat välttämättömiä, mutta

…sosiaalietuudet ja toimivat julkiset palvelut ovat aivan erityisen tärkeitä pienituloisille ja heikoimmassa asemassa oleville. Leikkaukset tulee kohdistaa reilulla tavalla ja niin, etteivät hyvinvointivaltiomme rakenteet luhistu. Meillä ei ole varaa toistaa esimerkiksi 1990-luvun lama-ajan virheitä.

Mistä sitten leikataan?

Suomessa jaetaan paljon etuuksia ja tuetaan palveluja sellaisille ihmisille ja yrityksille, jotka voisivat osallistua kustannuksiin enemmän itse. Monissa näissä on kyse sellaisesta tasavertaisuuden periaatteesta, jonka merkitystä voisi tarkastella kriittisesti jos toisena vaihtoehtona on valtion vakava velkaantuminen. Velkaantuminen aiheuttaa meille jatkuvia, kasvavia kustannuksia ja kilpailukyvyn heikentymistä.

Entä verotus?

Verotukseen tulee tehdä mittava remontti. Painopiste tulee kohdistaa ympäristölle haitalliseen kulutukseen. Samalla veroja voi laskea muun muassa palkoistamme ja kaikesta sellaisesta kulutuksesta, mikä tukee ekologista jälleenrakennusta.

Pienten pääomatulojen verotusta tulisi laskea. Progressiivisempi pääomatuloverotus kannustaisi piensijoittamiseen, vahvistaisi osaltaan julkista taloutta ja kaventaisi varallisuuseroja.

Entä sitten me autoilijat?

Myös autoilun verotusta tulee siirtää ympäristölle haitallisiin polttoaineisiin ja kulutukseen. Samalla muuta verotusta, muun muassa ajoneuvoveroa, voidaan keventää ja tukea näin autokannan uusiutumista. Kokonaisuudessaan autoilun hinta voi monissa tilanteissa tällöin jopa laskea.

Olemme osa suurta maailmaa

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa työvoimapulan ratkaisuun ja hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Olemme sellaisella ikääntymisen reitillä, jossa hoidettavia on jatkuvasti enemmän ja työvoimaa vähemmän. Meidän tulee olla houkutteleva maa maahanmuutolle, mutta lisäksi meidän tulee pitää huolta jo nyt kaikista täällä asuvista potentiaalisista työntekijöistä heidän taustastaan riippumatta. Tähän tarvitaan koulutusta, kielen opetusta ja aidosti osallistumiseen kannustavaa asenneilmapiiriä.

Saatavuusharkinnasta tulee luopua

Meillä on suuri pula työvoimasta ja se tulee vain pahenemaan. Työntekijöitä pitää saada ulkomailta sekä suoraan töihin luopumalla saatavuusharkinnasta että edistämällä jo nyt maassa olevien työllistymistä, tämä koskee myös turvapaikanhakijoita. Satsaus ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen on välttämätön investointi tulevaisuuteen, joka ei välttämättä vaikuta hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä.

Meillä on suuri mahdollisuus auttaa

Meidän tulee toimia kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti ja kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Olemme globaalisti tarkastellen (yhä) rikas maa, jolla on velvollisuus ja mahdollisuus auttaa hätää kärsiviä ja sodan keskeltä pakenevia. Varmin tapa vähentää pakolaismäärää on jäntevä ilmastotyö.

Päihdepolitiikka on kirjoitettava uusiksi

Päihdepolitiikassa on Suomessa epäonnistuttu vakavasti. Meillä on poikkeuksellisen paljon huumekuolemia, huumeisiin liittyvää rikollisuutta ja vaarallista päihdekäyttäytymistä. Suomen tulee asteittain luopua huumeiden käytön rangaistavuudesta, alkaen kannabiksen laillistamisesta. Poliisin resurssit tulee keskittää huumerikollisuuden kovaan ytimeen, ei käyttäjiin.

Nuoruus on seikkailu, ja hyvä niin

…mutta yhä useammin seikkailu johtaa äärimmäisen suureen labyrinttiin, josta on vaikea löytää ulos. Nuorten mielenterveysongelmat ovat hurjassa kasvussa. Kaikki työ mielenterveyden eteen on nähtävä tärkeänä investointina tulevaisuuteen, minkä vuoksi kannatan terapiatakuuta ja maksutonta terapiaa alle 30-vuotiaille.

Jengiytyminen ei rangaistuksilla katoa, mutta

…nuoruus ei saa olla syy välttää koviakin rangaistuksia, mikäli rikollinen teko on vakava. Nuoret eivät saa silti missään nimessä päätyä samoihin vankiloihin aikuisten kanssa, koska nimenomaan vankilassa luodaan vaarallisimmat yhteydet ja joudutaan elinikäisiin kierteisiin.

Ovatko nuoret pelkkä ongelma?

Joskus tuntuu, että nuoret ovat kokonaan unohtunut ryhmä yhteiskunnassamme. He eivät ilmesty tänne kuitenkaan tyhjästä. Oleellista on panostaa kaikkeen kasvatukseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Nuoriin tulee suhtautua aktiivisina kansalaisina, joiden mielipide otetaan huomioon. He eivät ole vain kohde ja ongelma, joka tulee ratkaista. Nuoret ovat upeita ihmisiä ja tulevaisuuden tekijöitä, joita tulee rakastaa.

Unohdinko jotain?

Jäikö tältä sivulta käsittelemättä aihe, johon haluaisit näkemyksiäni? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä muita reittejä. Vastaan 100 % varmuudella!